You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Spouští se...

Za všechny příspěvky a dary od Vás, máme prima bydlení a přijemnější návrat do přírody. DĚKUJEME!

Jak nám můžete pomoci?

Záchranná stanice Ptačí centrum o.p.s. je nestátní neziskovou organizací. Zdeněk Machař se o nás stará spoustu let celým svým srdcem a jsme za to moc rádi. Provoz záchranné stanice je financován především z darů jednotlivců, proto budeme vděční za každou pomoc.

Finanční pomoc

Pokud jste ochotni přispět na provoz naší záchranné stanice, můžete tak učinit přímo na číslo účtu záchranné stanice: 1351736399/0800.
Dárcům můžeme vystavit potvrzení, na základě kterého lze darovanou částku odepsat ze základu daně.
Adopce zvířete
Další možností jak můžete pomoci, je adopce zvířete na dálku. Tato možnost je zatím v přípravě a bude zveřejněna velmi brzy.
Materiální pomoc
Budeme vděční také za materiální pomoc (krmivo, atd.).
Pokud máte zájem pomoci tímto způsobem, zavolejte prosím na
+420 602 524 228 a jistě se domluvíme.

Okamžitá finanční pomoc QR kódem prostřednictvím Vašeho internetového bankovnictví v mobilu:

    částka 1000,-